Strömberg Lars

*     12 april  1786 i  Åtvids sn (E)
+     11 jan 1838 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Gruvdräng och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Han finns i mantalslängden 1803-04  med fadern med hustru och barn, i Mormorsgruvan . Han skrivs som ” ofärdiga son Lars ”.  I mantalsl. 1804 står han som ” klena gossen”.

I mantalslängden 1806 skrivs han under Mormorsgruvan, vid föräldrarna , som ” ofärdiga sonen Lars”.

Han gifter sig 1810, och i  vigselboken 1810, skrivs han som Gruvdräng ” vid Mormor”.  Där står också: ” Brudgummen utfäst i Morgongåfva 10 Rdr Bco ”.

Han finns i mant.längden från 1811 under Mormorsgruvan som Gruvarbetare. Bor där med hustrun. De finns där också enl. mant.längden 1812. Det står att de är 25 år. Och de har ett barn.

I HFL 1811-16 skrivs han tillsammans med hustru och barn i Mormorsgruvan, där han är Gruvarbetare.

I 1818 års mantalslängd står det: ” Man ofärd. enl attest”.  Där står också att han och hustrun  betalar mantalsskatt. Och det står också att det finns tre underåriga döttrar, boende hos dom.

I mantalslängden från 1820 står det att han är ” ofärdig , enl. attest ”.

Han dör där 1838. I dödboken står att han dog av ” Våda, krossad ”.  Möjligen rasade något på honom, så han krossades.

 

Familj:

Hustru :    Maria Hällström                  f. 27 sept 1786 i Åtvids sn (E)
+  7 maj 1852 i Mormorsgruvan , Åtvids sn (E)

Barn:        Anna Sophia   f. 10/6 1811 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 22/8 1854

               Christina Maria  f. 4/4 1813 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 18/9 1897

               Johanna Maria   f. 29/1  1816 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     +12/1 1868

               Anders Petter   f. 5/5 1819 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      + 9/4 1869

               Lars Adolph  f. 27/2 1822 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 13/10 1824

               Lars Adolph  f. 31/1 1825 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 28/8 1845

                Britta Charlotta  f. 16/4 1828 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 21/2 1837

               Mathilda Gustafva  f.  8/10 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)