Ström Sven August

*     26 jan 1829 i Lundstorp, Vist sn (E)

 Yrke: Dräng i Vist sn , Krogstorp, Nyhägn, St Ramshult, Talltorpet, Ö Holm, Bestorp och Åtvidstorp.
Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.

 

Bor med föräldrar och syskon i Lundstorp under Skälstorp, Vist socken. Fadern är Livgrenadjär.

Familjen flyttar 1834 till soldattorpet Gatan under Göttorp i Vist socken.  Fadern skrivs också här som Livgrenadjär.

Ca 1844 flyttar Sven August till Gunnarsbo, i samma socken. Och här är han dräng hos Bonden Isac Nilsson.  Men han stannar bara ett år, för 1845 flyttar han  till Krogstorp i Åtvids socken. Där blir han dräng hos brukaren Carl Adam Andersson.

År 1846 flyttar han till Nyhägn på Bestorps ägor i Åtvids socken, och blir dräng.

Men han stannar bara ett år, för 1847 flyttar han till St Ramshult, där han också tjänar som  dräng.

Han flyttar sedan 1849 till Talltorpet på Adelsnäs ägor. Här är han dräng hos torparen Salomon Nilsson.

Därifrån flyttar han 1852, och då till Övra Holm och blir dräng hos arrendatorn där.

År 1853 flyttar han till Bestorp i Åtvids socken. Och är dräng.

Flyttningen fortsätter 1855, då han beger sig till Åtvidstorp och blir där torpare i en gård som Arrenderades av Gästgivaren i Örsätters gästgivaregård: Vaste Johansson Brodin.

Därifrån flyttar han 1856 till Mormorsgruvan,  där han skrivs som Gruvarbetare.  Brodern Nils Adolph är där samtidigt och är också Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 står: ” fått arbetsbetyg d. 11 maj 1857. återlemnat d. 15/5 ”.

Han flyttar18 maj 1857, tillsammans med fler Gruvarbetare från Mormorsgruvan, till Amerika.