Stenberg Lars

*      2  april  1756 i  Åtvids sn (E)
+     17  aug  1822 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1784- 91 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid
Malmviks  Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.

Skrivs  ,  i mantalslängden från 1793 under ” Mormor och Haggrufvorne”  .  Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.   Han skrivs som ” Enklingen”.  Där i längden står att han har en piga vid namn Inga.  Han gifter sig senare med en kvinna som heter Inga. Kanske pigan ?

I vigsellängden från 1793 står att han är ” Enkoman och Gruvarbetare vid Mormorsgruvan”.

I dottern Anna Sofias föd. längd 1796, står det att han är Gruvarbetare från Glasgård.
Och det står också i sonen Johan Olofs från 1798. Och i dottern Christinas från 1799.  Kanske bor de där, och han arbetar i gruvorna.

I  mantalslängden 1798- 1809 skrivs han, med hustru och barn,  som Gruvarbetare under Mormorsgruvan.

I HFL 1806-10 skrivs han med familjen under Mormorsgruvan, men där står att han gifte sig med Ingrid 1780. Det stämmer ju inte. Men han kan kanske gift sig då i första giftet.

I mantalslängden från 1810 står han med hustru och två barn under Mormorsgruvan, och han skrivs som Gruvarbetare.  Där står också att hustrun är ” ofärdig ”.  Där finns också ” ofärdiga sonen Lars”.

Skrivs i mant.längden från 1815-18  under Mormorsgruvan  som Gruvarbetare. Där står han med hustru och barn.

I mantalslängden 1818 och 1820 står: ” Mannen öfverårig och utfattig”.  Där står också: ” Att Lars Larsson Stenberg wid Mormors Grufwan af ett bergskott förlorat wänstra ögat samt att han dessutom en Difformation uti högra sidans Refben hvaraf denna sidas tryckes och andtäppa vid hastiga rörelser och gående uppkommer af hvilka skader han gjöres oduglig till Krigstjenst .  Intygas Åtvidaberg den 7 april 1808   Karl Schjöberg  Fältskär.

Ofwan nämnde Lars Larsson som numera kallar sig Strömberg är besiktigad och befinnes äga utom wänstra ögat förlorat, en Diformite uti högra sidan af bröstet härrörande af några afbrutna  refben, som gör honom till Krigstjenst mindre duglig. Intygas på Embets Ed  Linköping den 12 januarii 1811
H.C. Kewentes   Regmts. läkare ”.

I mant. längden 1819   står att han eller hustrun : ” nyttjar mindre sidenpersedlar”.

Han dör 1822.  I dödboken står att han varit gift två gånger. Första gången fick han 3 söner och 3 döttrar, och andra giftet fick han 2 söner och 2 döttrar.


Familj:

Hustru 1 :    Anna Stina Larsdotter   


barn:        Lars    f. 12/4 1786 i  Åtvids socken.  (E)   + 11/1 1838  

                 Magdalena  f. 30/6 1783 i Malmviken, Åtvids sn.

                 Ingrid  f. 4/1 1789 i Glasgård, Åtvids sn. 

 

 

Hustru 2 :    Ingrid Lena  Larsdotter      f. 7 aug  1760  i  Björsäter socken.  (E)
+ 18 jan 1846 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)


barn:        Anna Sophia    f. 5/2 1796 i  Glasgård , Åtvids socken.  (E)      +23/6 1840

               Johan Olof   f. 24/3 1798 i Glasgård , Åtvids socken.  (E)       + 21/6 1798

               Christina  f. 9/5 1799  i Glasgård , Åtvids socken.  (E)     + 11/7 1859

               Johan Olof    f. 24/3 1803 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     + 5/12 1803