Slättqvist Anders

 Yrke:  Gruvarbetare vid Närstads gruvfält.


I  mantalslängden från 1793 skrivs han med  hustru   vid ” Mormor och Haggrufvorne”.   Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.

I  mantalslängden från 1794 skrivs han där också. Han står nu  som Dagarbetaren.

Skrivs    i mantalslängden 1795 med familjen  under ” Mormor och HagGrufvan”.  Han skrivs
som Gruvarbetare.  

 

Familj:

Hustru :