Sjöström Nils

 f. 10 maj 1788 i Värna sn (E)

 

 Yrke:  Gruvdräng vid Mormorsgruvan. Gruvarbetare vid Malmviken och Bersbo

 

Troligen den Nils Sjöström som i mantalslängden 1807-08, skrivs under Mormorsgruvan som Gruvarbetare. Han står som ogift.

I HFL 1806-10 står han skriven som Sjöholm.

I vigsellängden från 1810 skrivs han som Gruvdräng vid Mormorsgruvan. Där står också:
” Brudgummen utfäst i Morgongåfva 12 Rdr Bco”.

Han skrivs i mantalslängden 1811 och 1812,  som Gruvarbetare under Mormorsgruvan.
Skrivs där med hustrun. I 1812 års längd står det att han är 23 år.

Skrivs i mant.längden från 1814 under Malmviken som Gruvarbetare. Står där med hustru och barn. Det är ca 4 Gruvarb. skrivna under det namnet då. Där står att han är 25 år, och att hustrun är 28 år. Finns i HFL 1811-16, skriven med hustru i Malmviken. Där står han som Gruvarbetare. Om han var det i Malmviksgruvan eller Mormorsgruvan står ej.

Men i mant. längden 1815, skrivs han åter med hustrun, under Mormorsgruvan. Där står han som Gruvarb. Det står att han är 26 år , och hustrun är 29 år.

Han och hustrun  finns skrivna under Mormorsgruvan i HFL 1816-21.

Och även enl. mant. längden 1817 och 1818 , är de kvar under Mormorsgruvan.  I längden från 1818 står att de båda betalar mantalsskatt.  De har inga underåriga barn boende hos sig.

De flyttar i okt. 1819 till Bersbo i Värna socken. Med flyttar hustruns mor, och i inflyttningslängden i Värna står: ”  Nils Sjöholm borgar att hon ej kommer förs. till last ”.

I Bersbo skrivs han som Gruvarbetare.

Den 4/4 1829 flyttar familjen till Sjösa bruk i  Södermanland. Nils dör där 1830.
Modern och sonen  återkommer 1830 till Bersbo gruvor.

 

Familj:

Hustru :    Anna Cajsa Hansdotter              f. 13 sept  1785 i Åtvids sn (E)

barn:        Samuel Magnus     f. 5/7 1824 i Värna  socken.  (E)