Scherlund Eric

 Yrke:  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

 

Han skrivs med hustru och barn under Malmviksgruvan i mantalslängden från 1791.  Han skrivs då som Gruvarbetare.

I  mantalslängden från 1793 skrivs han och hustrun vid ” Mormor och Haggrufvorne”.
Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.


Familj:

Hustru :