Sandström Carl Johan

*     4 mars 1837 i Grebo  sn (E)
+ 22/5 1904 i Bersbo, Värna sn. 

 Yrke: Dräng i Österby, Kjelltorp, Ö Holm, Västerby.  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan och i Bersbo.

Bor med föräldrar och sykson i backstugan Följsätter vid Tillorp, under Målbäck, Grebo socken. Där skrivs fadern som Daglönare. Detta var han troligen i Tillorp.

Det verkade hända mycket i familjen. För om fadern står i HFL 1845-49: ” Varnad 1849 för oenigh. med hustrun ”. Och om modern skrivs i samma längd: ” Anmäld för snatteri 1849 ”

Och i samma längd står om Carl Johan : ” varnad för snatteri 1849 ”. Möjligen var han med modern då. Han skulle ha varit 12 år vid tillfället.

Det står också i samma längd: ” vistas i Österby i Åtvid 50 ”

Carl Johan flyttar 1851 till Nackeberg under Ö Bjässerum (Österby), i Åtvids socken. Här skrivs han som ” gossen” hos Torparen Sven Magnus Nilsson.

År 1853 flyttar han till själva Ö Bjässerum södergård, och skrivs först som ” tjenstegossen ”, och sedan som Dräng, hos Arrendatorn Jonas Petter Carlsson.

Där stannar han till 1855 då han flyttade till Kjelltorp. Där blir han dräng hos Arrend. Johan Petter Ericsson.

Men han stannar bara ett år, för 1856 flyttar han till Ö Holm, i samma socken. Och här är han dräng hos Arrend. Olof Olofsson.

Där i längden står: ” tänker få skrifvas i Snatran”. Och i nästa längd 1857-62, så skrivs han där. Och han är då dräng hos Torparen Anders Andersson Högberg.

Troligen flyttade han dit 1856, för 1857 flyttar han till en av gårdarna i Närstad. Denna gård ” brukas under Mormorsgruvan ”. Men den arrenderades av en Petter Andersson.

Där är han dräng till 1859, då han flyttar tillbaka till Österby, men nu till norrgården. Och detta för att arrendatorn där vid Närstad, flyttar till Österby norrgård, så Carl Johan följer med honom dit.

Men han stannar bara ett år, så 1860 går färden till V Bjässerum (Västerby). Han tjänade där som dräng hos Hemmansägaren och f. Nämndemannen Nils Andersson.

År 1864 flyttade Carl Johan tillbaka till Österby norrgård, och till Arrend. Petter Andersson, som han varit hos förut.

Där i HFL 1862-68 står: ” Dömd för lägersmål d. 29 april 1865, med pigan Maria Josephina Molander, tecknad i Husängen, betala till Åtvids kyrka 2 Rdlr, och i barnuppfostran årligen 30 Rdlr. ”

År 1871 flyttar han till Malmviken. Och det är i samband att han gifter sig med en Gruvarbetaränka där. Han skrivs här som Gruvarbetare.

I vigsellängden står: ” Haft barn o.ä. med pig. Maria Josephina Molander , nu boende i Närstad. Till hvilken Sandström betalar årlig uppfostringshjelp 30 Rdr , för sin o.ä. dotter med henne.”

I HFL 1868-75 står: ” Brodern till hennes nuvarande man , erhållit K. Majst. nådiga tillstånd af d. 2 Decemb. 1870, att ingå äktenskap med hvarandra ”.  Han är alltså bror med nya hustruns bortgångne man.

De flyttar i aug 1873, med alla barn, till Bersbo i Värna socken . Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare från Malmviken, vid samma tid. Det beror på att kopparbrytningen vid Närstads gruvfält, till stor del upphörde vid denna tid.

Där skrivs Carl Johan som Gruvarbetare vid Bersbo gruva.

De bor och arbetar sedan där. Hustruns barn sedan tidigare giftet, flyttar ut vartefter, och 1883 är det bara Carl Johan med hustru, och deras gemensamma son, kvar av familjen.

I församlingsboken från 1896-1905, skrivs Carl Johan som ” nattvakt ”.

Han dör där 1904. I dödboken står : ” Polisundersökning hålen, intet hinder för begr. ”      Detta beroende på att det står att han ” hittades död ute ”.


Familj:

Hustru :    Sophia Eleonora Nyström   f. 10 juli 1834 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)
              + 6/3 1912                                                                          

barn:        Johan Albin   f. 25/12 1872 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)  + 6/9 1942