Sandström Alexander

*     8 jan 1821  i Sandvik, Vårdnäs sn (E)
+     18 mars  1900  i Bersbo, Värna sn (E)

 Yrke: Tröskverks-byggmästare i Vårdnäs sn och Boda i Tjärstad sn.   Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan och Bersbo gruva.

 

Bor med föräldrar och syskon i torpet Sandvik under Brokind, i Östergötlands socken.
Fadern skrivs här som Torpare.

I HFL 1840-46 skrivs fadern också som ” Byggmäst. ”

Alexander  gifter sig 1850 med en kvinna från Brokind.  I vigsellängden skrivs Alexander som
TröskwerksByggmästaren.

De flyttar 1851 till Boda i Tjärstad socken. Där står det att de ” hyses” av Hemmansägaren Nils Gustaf Kindlund. Möjligen är han där och bygger ett tröskverk.

De stannar där vid Boda till 1853, då de flyttade till Skälfalla i samma socken.

Kommer i mars 1857, med hustru och en dotter , från Tjärstad socken , till Mormorsgruvan i Åtvids. I inflyttn. längden skrivs han som Byggmästaren.  Och han skrivs nu med efternamet Sandström.

Här skrivs han som Byggmästare och Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 står sedan: ” Skrifves vid Malmviken”.  Och där skrivs familjen i HFL 1857-62.
Och i den längden står att Alexander också är Snickare.

Familjen flyttar hösten  1861 till Bersbo i  Värna socken .  Han skrivs i flyttlängden som Byggmästare.

Vid Bersbo gruvor skrivs han också som Gruvarbetare.

År 1867 flyttas familjen till sidan för ” Försvarslöse”. Och Alexander skrivs där som ” f.d. Gruvarb. ”  Det står dock i HFL att de ” Bor i Bersbo ”.

De två äldsta barnen flyttar iväg,  dottern Anna Catharina till N Amerika, och sonen Anders Hjalmar till Linköping.  Detta gör de 1873-74.

I HFL 1871-75 står det att Alexander ” vistas i Westmanland”, medan hustrun och barnen bor kvar vid Bersbo.

I nästa HFL står det att han  : ” Uppehållit sig under flera år utom socknen ”.  Medans hustrun och yngsta sonen skrivs vid Bersbo.  Och i nästa HFL, 1881-85 står det om Alexander : ” Lösdrifvare. Vistas dels vid Bersbo, dels deromkring med arbete ”.

Yngste sonen reste 1886 till N Amerika.  Annars står det som vanligt om Alexander och hustrun. Han vistas dels vid Bersbo, och dels däromkring. Medan hustrun bor i Bersbo.

I församlingsboken 1896-1905 står han som ” Snickare”.  Och hustrun som ” Fattighjon”.
Hustrun dör 1896.

Och han själv dör där vid Bersbo, 1900.  I dödboken står: ” Begrafven af P. Th. Gothingius ”


Familj:

Hustru :    Sophia Magdalena Pettersson   f. 5 aug 1823 i Jonsbergs sn (E)
+  30 jan 1896  i Bersbo , Värna sn (E)

barn:        Anna Catharina   f. 21/11 1851 i  Boda , Tjärstad socken.  (E)

                 Anders Hjalmar  f. 15/7 1857 i Malmviken  , Åtvids socken.  (E)

                Carl Vilhelm  f. 23/1  1863 i Bersbo, Värna socken.  (E)