Sandberg Bengt

Yrke: Gruvfogde  vid  Malmviksgruvan.

 

Efternamnet skrivs först som Sandberg, men sedan som Landberg.

Skrivs    i mantalslängden 1784 och 1785 under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs som
Gruvfogde.    Han skrivs med hustru och barn.

Finns även i mantalslängden för 1786 vid Malmviken. Han skrivs även här  som fogde.
Samma sak står i mantalslängden för 1787 och 1788.


Familj:

Hustru :    

barn: