Sandberg Anders Gustaf

*     9 juni  1836 i  Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)                                                

 Yrke:  Gruvdräng  vid Mormorsgruvan.

 

Bor med föräldrar och syskon i Mormorsgruvan, där fadern är Gruvarbetare.

Han flyttar i juni 1856, tillsammans med brodern Lars Petter och dennes familj, till Amerika.
Anders Gustaf skrivs i flyttlängden som Gruvdräng.