Sandberg Anders

*     6 sept 1787  i Åtvids sn (E)
+     17 juni 1866  i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Finns i mantalslängden från 1804, tillsammans med modern, under Mormorsgruvan. Modern skrivs som
” enkan”.

I mantalslängden från 1807 – 09,  skrivs han som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.
Han är ogift, men bor med modern där.

Han skrivs i HFL 1806-10 som dräng under Mormorsgruvan, troligen är han gruvdräng.

Han skrivs i mantalslängden från 1810 som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Han står där
som ” ogift ”.  Där står också att han är 22 år.  Och han bor där med modern Cajsa.

Och både han och modern är kvar , enl. mant. längden 1817 – 19.  I 1818 års längd
står att han bor ensam, och betalar  mantalsskatt.

I föd. boken från 1828 skrivs han bara som Arbetaren, men han är trol. Gruvarb.

I HFL 1841-46 och 1846-51,  står att han är ” Ofärdig , enl. attest ”.  Samma står i HFL 1851-57.

De bor och arbetar där vid Mormorsgruvan, familjen växer.  Men vartefter flyttar barnen ut.

I HFL 1862-68 skrivs bara han och hustrun kvar där.

Och år 1866 dör Anders. Han står som f.d. Gruvarbetare i dödboken.

 

Familj:

Hustru :    Anna Cajsa Persdotter       f. 19 juli  1791   Kisa sn (E)
+  3 maj  1881 i Adelsw. fattighuset, Åtvids sn (E)

barn:        Ingrid Elisabeth  f. 29/9 1826 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

               Lars Petter  f. 5/10 1828 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Carl Fredric   f. 11/1 1833 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Anders Gustaf   f. 9/6 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)