Rödling Anders

Yrke:  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

 

I mantalslängderna från 1785-91 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid Malmviks
Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.  Där står i längden att de är ” utgamla”

Skrivs med hustru och barn,  i mantalslängden från 1793-94 under ” Mormor och Haggrufvorne” .   Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.  Det står i längden att han och hustrun  är  ” utgammal”.  Utgammal betyder att man är utsliten, utlevad , inte produktiv.

Familj:

Hustru :   

barn:        Anna* Maja       

               Eva Greta      

               Stina