Rydbom Lars

Yrke:  Gruvarbetare vid Närstads gruvfält.

 

I  mantalslängden från 1793-94 skrivs han med  hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvorne”.   Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.  Där i längden står : ” man ofärdig”.

Familj:

Hustru :

barn: