Renhorn Johan Alfred

*     23 maj  1842  i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvdräng  vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Han flyttar i april 1864 till N Amerika.  Tillsammans med en massa annat folk från   Mormorsgruvan/ Malmviken.   De flesta arbetade vid gruvorna.

Han skrivs i utflyttn. längden som Gruvdräng.