Renhorn Carl Johan

*     25 aug  1812 i Slottet, Åtvids  sn (E)
+     3 juni  1848 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan .

 

Bor med föräldrar och syskon vid Slottet under Kammarbo, i Åtvidaberg. Fadern skrivs som Arbetare, troligen vid Kopparverket.

Familjen flyttar 1812 till Drothem socken. Fadern skrivs som ” Sågaren” i utflyttn.längden.
Tyvärr finns inga inflyttn.längder i den socknen, så vart de flyttade går inte att se.

Han kommer 1817, med fadern och en syster från Söderköping tillbaka till Slottet under Kammarbo. Modern hade troligen dött tidigare. Fadern skrivs som Sågare här.

Fadern  gifter om sig samma år de kommer till Åtvid, 1817.  Familjen flyttas då till Åtvids lantbruk.  Fadern skrivs nu som Arbetare.

Men de flyttar vidare, och nu till Kopparverket i Åtvidaberg, där fadern skrivs som Brukssmed.  Möjligen flyttar de dit 1819.

Styvmodern dör 1823, och samma år flyttar fadern med barnen till Bergs norrgård  i Åtvids sn. Där skrivs fadern som Smed.

De bor kvar i Berg till 1825, då de flyttar tillbaka till  Åtvidabergs lantbruk. Där skrivs fadern åter som
Arbetare.

Fadern och barnen flyttar sedan 1827 till  Mormorsgruvan, där fadern också skrivs  som Arbetare.

Carl Johan gifter sig 1833, och skrivs i vigsellängden som Gruvdräng  vid Mormorsgruvan.
Han skrivs senare som Gruvarbetare.

En tragisk tid följer sedan för Carl Johan. År 1842 dör hustrun, men han gifter om sig 1843.
Sedan dör en son och en dotter år 1844. Och ännu en dotter dör 1845.

Carl Johan dör 1848.

 

Familj:

Hustru 1 :    Anna Helena Närström        f. 1  okt  1806  iMormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)
+  22 okt 1842 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

 

barn:        Maria Sophia  f. 30/5 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 3/4 1845

               Carl Gustaf  f. 21/8 1837 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 29/3 1844

               Sara Helena  f. 15/6 1840 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Johan  Alfred   f. 23/5 1842 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

 

Hustru 1 :    Maja Lisa Alexandersdotter  f. 18  maj  1804  Västervik .  (H)                                                                              

barn:       Lovisa Christina f. 18/1 1844 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 1/5 1844

               Gustafva Charlotta   f. 12/6 1846 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)