Ramström Eric

Yrke:  Gruvarbetare vid Närstad gruvfält.

I  mantalslängden från 1793 skrivs han med  hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvorne”.   Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.

I  mantalslängden från 1794 skrivs han också där , och där står : ” man ofärdig”.

Familj:

Hustru :    Anna

 

barn:        Inga