Ramström Eric

 *     ca 1791   

 

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 


Han finns i 1810 års mantalslängd, skriven under Mormorsgruvan. Där står han som Gruvarbetare. Och där står att han är 18 år. Och hos honom bor också modern Ingrid.

Han  finns i 1811 års mant.längd, tillsammans med modern. Men nu står det att hon heter Anna. Och att hon är 64 år.