Ramstedt Sven Gustaf

*     7 aug 1845  i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 

 Yrke: Gruvdräng från Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Familjen skrivs i HFL 1857-62 under Malmviksgruvan, och fadern står också där som Gruvarbetare.

Sven Gustaf  flyttar 1864 tillsammans med två av syskonen, och troligen en hel del folk från trakten,
till N Amerika.

Han skrivs i utflyttn. längden som Gruvdräng från Malmviken.