Ramstedt Sven

*     19 seopt  1803 i Bersbo, Värna socken.  (E)
+     27 nov 1876  i  Malmviken, Åtvids sn (E)

  Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.

 Bor med föräldrar och syskon vid Bersbo i Värna socken, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Han flyttar  hösten 1819 , med föräldrar och syskon ,  till Mormorsgruvan i  Åtvids socken.Också här skrivs fadern som Gruvarb.

Familjen flyttar i mars 1821 till Thunaberg i Södermanland. Men där finns inga inflyttn.längder, så vart de flyttade är osäkert.

Sven kommer i nov  1828 tillbaka från Tunaberg, och flyttar då åter till Mormorsgruvan. Han skrivs i flyttlängden som Gruvarbetare.  Han kommer tillsammans med modern, för fadern hade dött 1822.

Sven  gifter sig 1829, och skrivs då som Gruvarbetare där vid Mormorsgruvan.

I HFL 1831-36 står att han är ” Vanför, enl. attest ”.

I HFL 1836-41 och 1841-46,  står : ” Ofärdig, enl. attest ”.

I HFL 1851-57 står: ” Bo o skrifvas vid Malmviken ”.  Och i HFL 1857-62 skrivs familjen underMalmviksgruvan, och Sven är Gruvarbetare där.  Där i längden står att han är ” nattväktare”.

Hustrun dör 1871.

Han står ensam kvar av familjen i HFL 1876-81 under Malmviekn.  Han dör där 1876.I dödboken står han som f.d. Gruvarb.

 

Familj:

Hustru :    Sara Cajsa Andersdotter      f.  13 aug   1809   i Bersbo , Värna socken.  (E)  
+    4 april 1871 i Malmviken  , Åtvids socken.  (E)

barn:        Maria Charlotta   f. 29/9 1830 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.  (E)

                Anders Magnus   f. 26/10  1834 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.  (E)     

               Sven Gustaf     f. 9/2 1838 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.  (E)     + 16/3 1838 

               Johanna Christina  f. 31/5 1839 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.  (E) 

               Carl Johan Amadeus    f. 4/10 1841 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.  (E)  

               Sven Gustaf    f. 7/8 1845 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.  (E)