Ramstedt Daniel

  *     23 nov   1777 i Grebo  sn (E)
+   3/3 1853 vid Mem säteri, Tåby sn (E)

 Yrke: Dräng och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.  Kusk på Adelsnäs

 

Skrivs i mantalslängden från 1797, som alla andra   vid Närstad-fältet, under Mormorsgruvan.  Där står han under föräldrarna på en egen rad. Detta troligen för att han nu arbetar.

Han finns i mantalslängden från 1800, skriven under Mormorsgruvan som Gruvarbetare.  Han finns också i mantalslängden från 1801-04, skriven under föräldrarna. Men där står han bara som ” sonen Daniel”.

Han flyttade sedan någon gång i början av 1800-talet, för han kommer 1806 från Löth socken, till Åtvids.
I mantalslängden från 1807-09  skrivs han som Gruvarbetare under Mormorsgruvan. Han står där som ogift.  Men han gifter sig 1809.

I vigsellängden 1809 skrivs han som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Där står också att han uppvist faderns tillstånd.  Där står också: ” Brudgummen utfäst i Morgongåfva 10 Rdr Bco ”.

Han finns i mant. längden 1811 som Gruvarbetare under Mormorsgruvan. Skrivs där med hustru och barn.  Och samma står i mant. längden 1812. Där står också att han är 34 år.

Finns i HFL 1811-16 skriven under Mormorsgruvan, tillsammans med hustru och barn.
Han  skrivs där som Gruvarbetare.

Familjen flyttar 1814 till Adelsnäs. Där skrivs han som Kusk.

I HFL 1816-21 står: ” Skrifven vid …kärr med Hustru och barn. Straffad för stöld. ”

År 1817 flyttar familjen till St Fullerstad i Skönberga socken.

Daniel skrivs som Dräng på gården , som ägdes av en C.F. Örnborg. Men denne dog samma år de kom dit.

Kanske är det därför de inte hittas i där i nästa längd. För de finns istället under Wiggeby, därhan står som Ox-dräng.

Där stannar de till 1823, då familjen flyttar till St. Eke i Ö Ryd socken. Här blir Daniel  dräng vid gården.

År 1824 flyttar de vidare, och nu till stugan Johannesberg på Landby ägor i samma socken.  Här skrivs han som Statdräng, vilket han troligen är på Landby

Men här stannar de bara till 1825 , då de flyttade till Trädgårdstorp på Mems  säteri,   ägor i Tåby socken. Också här skrivs fadern som Statdräng, vilket han troligen är på säteriet.

De flyttade sedan 1826 till torpet Bergdalen på Skällstads ägor i Tåby socken. Här skrivs Daniel som Torpare.

Hustrun dör 1839, och 1841 flyttar Daniel till Mem säteri i samma socken. Där skrivs han som Oxdräng.

Där stannar han ett år, för 1842 flyttar han till Skällingstad i samma socken. Det står i HFL att han och en piga är ” folket vid Skällingstad”.

Det står på Tåby hembygdsförenings hemsida, ” Från början av 1800 talet sammanslås Skällingstad med Brestad till en gemensam brukningsenhet, där var Brestad huvudgården och bostad för befallningsmän och senare arrendatorer. ”

Daniel flyttar ca 1846-47 tillbaka till Mem säteri. Det är samma person som äger Mem säteri och Brestad gård, Greven Edvard Fredric von Saltza.

Daniel skrivs under säteriet som ”enklingen”.

Han dör där 1853. Han skrivs i dödboken som ” Fattighjon från Mem”.

 

 

 

Familj:

Hustru :    Anna Brita Häring               f.  9 nob  1786   Egeby sn (E)

barn:        Anders Gustaf   f. 26/5 1811 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 12/7 1811

               Johanna   f. 27/6  1813 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Johan Herman   f. 12/7 1816 i Adelsnäs , Åtvids socken.  (E)    + 17/7 1817

               Gustafva   f. 7/10 1821 i Viggeby, Skönberga socken.  (E)     + 31/5 1828