Ramstedt Carl Johan Amadeus

*     4 okt 1841  i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 

 Yrke: Gruvdräng vid Malmviksgruvan.

 

Finns   tillsammans med föräldrar och syskon , vid Mormorsgruvan. Fadern står där som Gruvarbetare.

Familjen skrivs sedan  i HFL 1857-62 under Malmviksgruvan, och fadern står också  där som Gruvarbetare.

Han flyttar 1864 tillsammans med två av syskonen, och troligen en hel del folk från trakten, till
N Amerika.

Han skrivs i utflyttn. längden som Gruvdräng från Malmviken.