Ramstedt Anders Magnus

*     26 okt   1834 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.  (E)                                                

 

Yrke: Gruvdräng och  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

 

Finns   tillsammans med föräldrar och syskon , vid Mormorsgruvan. Fadern står där som Gruvarbetare.

Familjen skrivs sedan i HFL 1857-62,  under Malmviksgruvan, och fadern står där som Gruvarbetare.

Anders Magnus  gifter sig 1858, och makan flyttar då till honom där vid Malmviken. Han skrivs då som
Gruvdräng.  Senare skrivs  Anders Magnus  som Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Han och hustrun flyttar hösten 1859 till Ljusnarsberg i Västmanlands län.


Familj:

Hustru :    Lovisa Amanda Wikström       f. 4 sept 1838  Stockholm  (E)