Ramstedt Anders

*     14 jan   1763 i Ljusnarsberg  sn (T)
+     16 mars 1822 i  Tunaberg sn (D)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.  

 

Han kommer i nov 1819 , med hustru och barn, från Bersbo i  Värna socken , till Åtvids socken.

I HFL 1816-21, skrivs han med familjen under Mormorsgruvan i Åtvids socken.  Där står han som Gruvarbetare.

Familjen flyttar i mars 1821 till Thunaberg i Södermanland

Han dör där 1822.

 

Familj:

Hustru :    Maria Svensdotter      f.   1759   Ljusnarsberg sn (T)
+    11 maj 1833 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

barn:        Anna Brita Catharina   f. 11/9 1796 i Bersbo , Värna socken.  (E)     + 1/8 1868

               Eric Petter   f. 23/7  1799 i Värna  socken.  (E)     

               Sven    f. 19/9 1803 i Bersbo, Värna socken.  (E)    + 27/11 1876