Pettersson Samuel

*     18 dec 1822  i Göthult, Åtvids  sn (E)

 Yrke: Dräng i Svaltorp. Arbetare vid Fivelsbo.  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Göthult, där fadern skrivs som Arrendator.

Modern dör i april 1826.  Men fadern gifter om sig, redan i dec samma år.

Familjen flyttade 1827 till torpet Spångerum, på Göthults ägor. Här skrivs fadern som torpare.

År 1841 flyttar familjen till Svaltorp i Gärdserum socken. Och här skrivs fadern som 1/3 brukare/arr.

Samuel gifter sig 1853, och han skrivs då med hustrun under fadern. Och han skrivs som ” gifte drängen”.
Han flyttar med hustrun till Fivelsbo, 1854.  Där skrivs han som Arbetare under Hemmansägaren Gustaf Adolf Månsson.  Ej säkert att han jobbar där.

Han flyttar  i november 1855 med hustru och en dotter till  Malmviken i  Åtvids socken.
Samuel skrivs i flyttlängden som Arbetaren.

Hustrun kom från början från Mormorsgruvan och var Gruvarbetardotter.

I HFL 1851-57 skrivs familjen under Malmviken, och Samuel står som Gruvarbetare.

Hustrun dör 1860.  Samuel gifter om sig nästan  exakt ett år senare, 1861.

I HFL 1862-68 står om Samuel: ” fått bevis att aflägga Värjesmåls Ed för lägersmål d. 5/9
1863 ”.

Familjen flyttar sedan i april 1864, tillsammans med folk från trakten, till N Amerika.

Han skrivs i utflyttn. längden som Gruvarbetare från Malmviken.

 

Familj:

Hustru 1 :    Anna Elisabeth Lindholm     f. 24 jan  1831 i  Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)
+  1 aug 1860  i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn:       Maria Christina Emerentia   f. 4/2 1855 i Fivelsbo , Gärdserum socken.  (E)

                 Mathilda Gustafva  f. 29/5 1858 i Malmviken  , Åtvids socken.  (E)     

       

Hustru 2 :    Christina Margareta Köhler   f. 12 okt 1833 i  Gärdserum socken.  (E)

barn:       Augusta Amalia    f. 6/7 1862 i Malmviken  , Åtvids socken.  (E)