Pettersson Petter Reinhold

*     12 sept  1846 i Malmviken, Åtvids  sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

I HFL 1841-46 skrivs han med föräldrar och syskon under  Kopparverket i Åtvidaberg. Där skrivs fadern  som Bruksarbetaren.

De flyttar sedan 1845 till  Malmviken på Slevringe ägor. Och där står fadern  som Gruvarbetare.

Modern dör 1851.

Fadern gifter om sig 1852, och då med en syster till förra hustrun.

Familjen flyttar 1859 tll Mormorsgruvan, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

I HFL 1862-68 står: ” Allesammans på löslistan för 1867 ”. Med det menas hela familjen.
Sedan står: ” Denne Grufarb. och dess son Petter Reinhold sägas icke få skrifvas här, men väl hustrun och son Johan Oscar . Hustrun måste dock åtfölja mannen. ”

Fadern dör 1871.

I HFL 1868-75 står: ” Haft ett barn, Carl Arvid f. d. 12 januari 1871, sin fästeqvinna Clara Svensdotter i Hycklinge socken. Barnet dödt i maj 1871 ”.

Där står också: ” Fått bevis d. 5/8 1871 för gå… af Värjesmåls Ed , vid Fillinge ”.

Han gifte sig 1871 med denna Clara Svensdotter från Hycklinge, och hon flyttar till honom där vid Mormorsgruvan. Han skrivs då som Gruvarbetare.

I vigsellängden står: ” Varit stämd till Fillinge Ting d. 13 april detta år, för lönskaläge med pig. Anna Sofia Egnell i Stolpantorp, Grebo, men aflagt värjesmåls Ed , på att han ej vore barnets fader ”.

Det står sedan i HFL att de bor vid Malmviken.

Han och hustrun flyttar hösten 1873 till Värna, och då troligen till Bersbo. Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare från Mormorsgruvan och Malmviken, vid samma tid.

Familj:

Hustru :    Clara Svensdotter               f.  2 dec  1843  i Hycklinge sn (E)  + 5/7 1913

barn:        Charlotta Josefina   f. 18/6 1872 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 9/12  1872

                   Selma Eugenia   f. 17/9 1873 i Bersbo, Värna sn (E).  + 9/1 1874

                   Viktor Fabian   f. 26/6 1875 i Bersbo, Värna sn.  + 14/12 1954