Persson Jonas

*     30 sept  1795 i St Örsätter, Åtvids sn (E)
+     1  okt 1865 i Anderstorp, Gärdserum sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Torpare.  Arbetare

Skrivs i föd.längden som ” oäkta”.  Han har en tvillingbror, Hans.  Modern var änka från St Örsätter i Åtvids socken.

Modern och sönerna flyttar någon gång mellan 1795 och 1800. Men vart står ej.

Finns i HFL 1816-21, skriven under Mormorsgruvan, tillsamans med hustru och barn.  Han står där som Gruvarbetare. Familjen finns kvar där i HFL 1821-26.

Hustrun dör 1844, och året efter flyttar resten av familjen till Gärdserum socken.
De flyttar i oktober 1845 till torpet Landmärket på Bråstorps ägor. Där skrivs han som Torpare.

Han gifter ca 1847 om sig.

Han flyttar på våren 1853 till Åsebo i Gärdserum sn, tillsammans med hustrun och deras gemensamma son Carl Alfred.   Där i Åsebo skrivs de under ” tillhus”.  Där i längden står ” osäkert hvar de skrifvs”.

I längden 1856-61 skrivs de under Anderstorp på Åsebo ägor. Där står Jonas som Arbetaren.

Hustrun dör 1859.  Och det står i längden att Jonas är ” Skattefri -59 ”

I längden 1861-65 står han som ” utfattig”. Sonen flyttar 1864.

År 1865 dör Jonas.  I dödboken står att han varit ” Sjuk endast en dag”.


Familj:

Hustru  1 :    Brita Stina Norrbom        f. 25 jan  1800 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)       +  21 juni  1844  


barn:        Anna Christina   f. 6/1 1820 i Slättfall , Åtvids socken.  (E)     + 6/2 1910

               Sven   f. 12/10 1822 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     +  10/10 1892

               Johanna Gustafva  f. 19/7 1827 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 6/2 1910 

               Johan Gustaf    f. 22/5 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Carl Magnus   f. 14/4 1834 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 7/1 1843

               Brita Maria  f. 13 /5 1837  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 20/4 1846
 

     

Hustru  2 :    Anna Greta Persdotter   f. 10 okt   1800 i Massebo, Kättilstad socken.  (E)   + 1859                                                                    


barn:        Carl Alfred   f. 21/9 1848  i Landmärket  , Gärdserum  socken.  (E)  + 21/10 1936