Olofsson Carl Petter

*     12 april   1835  i gruvan, Åtvids sn (E)
+  5/5 1883 i Bersbo, Värna sn. 

 Yrke: Gruvdräng och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Skrivs som ” oäkta”.

Men han var bara troligen född, före giftemål.  Modern gifte sig i Augusti, med den trolige fadern. Men denne dör redan i november samma år.

Bodde efter det med modern i Mormorsgruvan.

Carl Petter gifter sig 1856 med en Gruvarbetardotter därifrån Mormorsgr. , och skrivs i vigsellängden som Gruvdräng vid Mormorsgruvan. Han skrivs  sedan som Gruvarbetare där.

I vigsellängden står också att fadern heter Olof Larsson och var arbetare?  Möjligen gällde det den Olof som modern senare gifter sig med.

I HFL 1851-57 står att han är ” Ofärdig i wenstra  handen ”.  Samma står i nästföljande längder.

I HFL 1876-81 står: ” Mycket ofärdig i ena handen , sedan 16de året. Och besvärad af wärk i andra handen, den högra, på en senare tid ”.   Där står också: ” Varit befriad från mantals penningar, och bör , såsom ofärdig i händerna, vara befriad för alltid ”.

Familjen flyttar i oktober 1879 till Bersbo i Värna socken.  Han dör där 1883 av Lungsot ”


Familj:

Hustru :    Emma Christina Wärnholm    f. 15 dec  1835   i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E ) + 5/5 1883

barn:        Mathilda Sophia   f. 24/10  1857 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

                   Emma Charlotta  f. 17/12 1861 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

                 Anna Maria  f. 17/12 1864 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

                Johan  August   f. 13/8 1867 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      + 20/5 1869

               Johanna Amalia    f. 11/10  1870 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

               Jenny Amanda   f. 15/6 1876  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 28/7 1877

               Johan Adolf   f. 21/3 1879 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)