Närström Nils

*     16 juli   1770  i Gärdserum sn (E)
+     18 april 1850 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Haggruvan.

Kom 1790  från  Svinstad socken,  till Åtvids socken.

Skrivs, med hustru,  i mantalslängden från 1797-1806, som alla andra gruvarbetare vid Närstad-fältet, under Mormorsgruvan.

I mantalslängden från 1807 och 1808,  skrivs han med hustru och barn under Mormorsgruvan som Gruvarbetare.

I HFL 1806-10 skrivs han som Gruvarbetare under Haggruvan.

I 1809 års föd. bok skrivs Nils som Gruvarb. vid Haggruvan.

I mantalslängden 1809- 11  skrivs han som Gruvarb, med hustru och barn,  under Mormorsgruvan.

Och i mant.längden 1812 står samma, men också att han är 41 år.

Han skrivs i mant.längden 1814 som Gruvarbetare under Haggruvan. Där står det ca 7 Gruvarbetare skrivna. Nils skrivs som 43 år, och hustrun som 40 år.

I mantalslängden från 1815, skrivs BARA han, hustru och barn, under Haggruvan. Han står då som Gruvarbetare.

Hustrun dör i januari 1815. Han gifter om sig senare samma år.

I vigsellängden 1815 står bl a. ” Upvist bevittnadt bevis af förmyndaren , Bonden Lars Andersson i Närstad, att omyndige barnen , sonen Anders Petter , och Döttrarna Stina Cajsa och Anna Helena blifvit till honom lagligen afvittade mot 34 Rdr 43 Sk 5 1/3 .. Bco. Samt att Förmyndaren  för detta arf  ansvarar”.

Skrivs med hustru och barn under Mormorsgruvan i mant. längden 1816. Står som Gruvarb.

De finns kvar där enl. mant. längden 1817 och 1818.  I 1818 års längd står att han och hustrun betalar mantalsskatt. Där står också att de har 3 underåriga döttrar boende hemma.

I mantalslängden från 1820 står det ” Mannen ofärdig”.  Där står också på en attest: ” Före detta Qvartersmannen vid Mormors Koppar Grufva, Nils Närström

I HFL 1836-41 och 1841-46,  står det att han är ” ofärdig”.

Hustrun dör 1849 och han dör 1850.

 

Familj:

Hustru 1 :    Helena Andersdotter         f. 27 okt  1773   Åtvids sn (E)
+  5 jan  1815 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) 


barn:        Anders  f. ca 1797  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     +  19/1  1799

               Christina Catharina   f. 22/11 1799 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 30/3 1871

               Anders Petter     f. 18/7 1802 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 18/3  1875

               Inga Helena   f. 28/4 1805 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 18/9  1805

               Anna Helena     f. 1/10 1806 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 22/10  1842

               Sara Cajsa   f. 13/8 1809 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 4/4 1871

               Brita Maria   f. 9/9 1811 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 4/1  1815

               Elisabeth     f. 4/ 1  1815   i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)        + 4/1 1815

              

Hustru 2 :    Sara  Andersdotter         f. 21 feb  1781   Horn sn (E)
+  13 feb  1849 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) 

barn:          Margaretha Elisabeth  f. 18/1 1817   i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     +  12/6  1817

               Sven Magnus    f. 11/7 1818 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 10/10  1839

               Nils Gustaf      f. 11/3 1822 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 13/3  1822