Närman Peter

Yrke:  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1784 och 1785 skrivs han med hustru   under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.  Det står där att han och hustrun är ”utgamla”.

Finns också under Malmviken i mantalslängden från 1786. Han skrivs även här som Gruvarbetare. Där skrivs också dottern Ingrid.  Det står att hennes föräldrar är ”utgamla”.

Skrivs också i mantalslängden från 1787 under Malmviksgruvan.

 

Familj:

Hustru :    

barn:        Ingrid