Nygren Nils Vilhelm

*     22 april  1765 i Ljusnarsbergs sn (T)
+     24 feb 1840 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Stalldräng och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

I  mantalslängden från 1793 skrivs han   vid ” Mormor och Haggrufvorne”.   Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.  Och han är ogift. ”

Men han gifter sig senare under 1793.

Han kommer i oktober 1812,  med hustru och barn från Värna socken, till Mormorsgruvan. I inflyttn. längden skrivs han som Gruvarbetare.

Skrivs i mant.längden 1814, med hustru och barn under Mormorsgruvan, som Gruvarb. Där står att han är 48 år, och att hustrun är 46 år. Där står även att han heter Nils, men det är troligen den Nygren som tidigare stod som Vilhelm.  Där står också drängen Eric, vilket troligen är sonen Eric Fredric som menas.  Det står att han är 16 år, och det stämmer ganska bra.

Skrivs i mant.längden från 1815  under Mormorsgruvan  som Gruvarbetare. Där står han med hustru och barn. Och där står att han är 49 år, och att hustrun är 47 år.

Han finns kvar med familjen under Mormorsgruvan i mant. längden 1816.  Och de skrivs där även i 1817 – 19  års längd.

I HFL 1811-16 finns de under Mormorsgruvan, där han skrivs som Gruvarbetare.

I HFL 1821-26, är Gruvarbetare struket, och istället står det att han är Stalldräng där i Mormorsgruvan.

Även i HFL 1826-31, står det att han är Stalldräng vid Mormorsgruvan.  Men i HFL 1831-36 är yrket struket igen, och nu är Gruvarbetare ditskrivet igen.

I HFL 1836-41, skrivs han som Gruvarbetare.

Han dör 1840.


Familj:

Hustru 1 :    Catharina Olofsdotter        f. 18 juni  1767  Vist sn (E)
+  2 maj  1825 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

barn:       Anna Maria  f. 6/10 1794 i Värna sn. + 26/3 1798

                 Eric*  Fredric   f. 17/9 1798 i Värna socken.  (E)

                  

Hustru 2 :    Anna Kindstrand             f. 14 jan   1770  Kättilstad  sn (E)
+  16 okt   1853 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.