Nyberg Pehr

Yrke:  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1784 och 1785 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.  Där skrivs också dottern Lisa.    Pehr och hustru skrivs i längden som
” utgamla”.

Finns även i mantalslängden för 1786-89 vid Malmviken. Står som Gruvarbetare. Han och hustrun skrivs också där som ” utgamla”.

Skrivs    i mantalslängden 1790-91  under ” Malmviksgrufva”.  Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs med hustru och barn.  Han och hustrun skrivs som ” ofärdiga och gl.”, gamla.

Skrivs med hustru och barn,  i mantalslängdernna från 1793- 95 under ” Mormor och Haggrufvorne” .  Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.  Det står i längden att han är ” utgammal”.  Utgammal betyder att man är utsliten, utlevad , inte produktiv.

Familj:

Hustru :    

barn:        Lisa    

               Stina