Norrbom Sven

*     16 maj  1768 i Värna  sn (E)
+     28  dec  1814 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Han   skrivs i mantalslängden från 1795, under ” Mormor och HagGrufvan”.  Och han skrivs som Gruvarbetare. Alla gruvarbetare vid Närstad-fältet skrevs under denna titel.  Han är där ogift.

I vigsellängden från 1795,  står han som Gruvarb. ” vid Mormor”.  Där står också att fadern var Dagarbetare vid Ed.

I sonen Lars föd. längd 1796, skrivs han som Gruvarb. vid Mormor. Och även i föd. boken från 1800.  Och 1806.

Skrivs i mantalslängden från 1797, som alla andra gruvarbetare vid Närstad-fältet, tillsammans med hustrun,  under Mormorsgruvan.

Också i mantalslängden 1798- 1808,  skrivs han som Gruvarbetare under Mormorsgruvan.

Skrivs sedan  med familjen under Haggruvan, och han står som Gruvarb.

I mantalslängden  1809  – 11, skrivs han åter med hustru och barn, under Mormorsgruvan.  Samma står i längden 1812, men där står också att han är 43 år.

Skrivs i mant.längden från 1814,  igen under Haggruvan. Står där med hustru och barn. Det är ca 7 Gruvarb. skrivna under den gruvan då. Där står att han är 45 år, och att hustrun är 39 år. Där står även sonen Lars med eget namn.

Finns i HFL 1811-16 tillsammans med hustru och barn , skrivna vid Haggruvan under Mormorsgruvan i Åtvids socken. Han  skrivs där som Gruvarbetare.

Men senare i längden står att han är vid Mormorsgruvan.

Han dör 1814, och i dödboken står ” Hjelslagen i Grufvan”.  Och där står att det är i gruvan Mormor.

Det konstiga är att han är skriven i 1815 års mantalslängd. Kanske släpade de efter ett år. Där står att han är 46 år, och har en son, Lars 18 år.

 

Familj:

Hustru :     Maria Larsdotter             f. 18 juli  1774  i Hällestad sn (E)

barn:        Lars* Petter   f. 14/8 1796 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 28/11  1820

               Brita Stina    f. 25/1  1800 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     +  21/6 1844

              Maria Catharina  f. 16/1 1806 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 11/6 1873