Norrbom Lars Petter

*     14 aug  1796 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+     28 nov  1820 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

I mant.längden från 1812 står han med eget namn under föräldrarnas. Kanske berodde det på att han börjat arbeta, och då fick betala skatt. Där står att han är 15 år.

Skrivs i mant.längden från 1814 under Haggruvan. Står där med föräldrar och syskon. Fadern står som Gruvarb.  Lars skrivs som ” Drängen”, och att han är 17 år.

Finns i HFL 1811-16 tillsammans med föräldrar och syskon  , skrivna vid Haggruvan under Mormorsgruvan i Åtvids socken.  Fadern  skrivs där som Gruvarbetare.

Men i längden står att fadern  jobbar i Mormors-gruvan.  Och 1814 dör han ” Hjelslagen i Grufvan ”.

I mant.längden från 1815  skrivs Lars  hos modern och syskon  under Mormorsgruvan  som ”son”. Det konstiga är att faderns namn är skrivet i denna längd, fast han dog 1814.  Det står i längden att Lars är 18 år.

Han skrivs med modern och syskon vid Mormorsgruvan , enl. mant. längden 1816. De skrivs under Gruvarb. Nils Närström med familj. Kanske bodde de hos dom.  Lars Petter skrivs med eget namn, troligen för att han börjat arbeta, och skulle ge skatt.

De skrivs även i mant. längden 1817  och 1818 hos familjen Närström.  Det står att Lars är 20 år i 1817 års längd.

I 1818 års längd står att han betalar mantalsskatt.

Lars blir Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Han gifter sig 11 nov 1820. Men endast 17 dagar senare, faller han, genom olyckshändelse,  ned i gruvan och dör.

 

 

Familj:

Hustru :    Anna Brita Catharina Ramstedt    f. 11 sept  1796   Bersbo, Värna sn (E)
+  1 aug 1868 i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn:        Lars Petter  f. 20/5 1821 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     +  30/8  1881