Nilsson Johan Vilhelm

*     8 april  1829  i Värna  sn (E)

 Yrke:       Gruvarbetare vid Malmviken

Bor med föräldrar och syskon vid Bersbo i Värna socken. Fadern är Gruvarbetare där.

Fadern dör 1839.

Johan Wilhelm flyttar 1846 till Lakvik i Björsäter socken. Här är han dräng hos Arrend. Paulus Månsson.

År 1847 flyttade han till Vrånghult i Åtvids socken. Där är han dräng hos Arrend. Sven Olof Larsson.

Sedan flyttade han 1849 till Bertilsbo och är dräng hos Arrend. Ander Olof Pettersson till 1850, då han flyttar till torpet Husängen på Alserums ägor. Där skrivs han som dräng, men det är inte säkert att han är det hos torparen där.

Johan flyttade 1851 tillbaka till Björsäter socken. Men nu till Rusthållet Sunnebo, där han är dräng hos Hemmansäg. Lars Persson. Där i längden står att han ” läser klent”. Han stannar bara ett år, för 1852 flyttade han till Gärdserum socken.

Han flyttade till Halsebo gård No 1, som ägdes av Abraham Månsson. Här var han dräng till hösten 1853, då han flyttar till Bersbo i Värna socken.

Han skrivs här som Dräng, kanske gruvdräng. Han gifter sig 1854. Det står att hustrun är piga i Bersbo, men hon kan inte hittas där.

De finns i utflyttn.längden båda två, då de 1854 flyttar till Malmviken i Åtvids socken. I inflyttn. längden och här skrivs Johan Wilhelm som Gruvarbetare.

I HFL 1857-62 skrivs de under Malmviken , och han är Gruvarbetare där. Familjen flyttar sedan hösten 1860 till Stenbo gruva Ed, i Ukna socken. Här skrivs han som Gruvarbetare.

Han dör där 1862. Det står i längden att han fått ” betyg t. Lazar. i W-vik 14/6 62″. Men han dog där den 23/6.

 

 

Familj:

Hustru 1 :    Anna Hedda Ström        f. 21 april   1827  Yxnerum  sn (E)  + 12/6 1870

barn:        Augusta Mathilda   f. 1/12 1854 i Malmviken  , Åtvids socken.  (E)     

                  Johan August   f. 14/7 1857 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     

                 Frans Gustaf   f. 22/12 1861 i Stenebo, Ukna sn. (H)