Månsson Pettersson Anders Petter

 *    22 maj  1816  i Brostugan, Åtvids socken (E)
+     4 april 1897 i Åtvidabergs Kopparverk, Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Närstad, Mormorsgruvan, Skramlebo.  Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.  Smältare vid Kopparverket och Edshyttan.

Skrivs i föd.boken som ” oäkta”.  Modern var piga i torpet Brustugan under Åtvidsnäs.

År 1817 flyttar modern och Anders Petter till Åtvidabergs lantbruk. Där blir modern piga.

Hon gifter sig 1818, och de flyttar till Slevringe, där maken blir Stalldräng. Det är möjligen denne , Magnus Pettersson, som är far till Anders Petter. För Anders Petter skrivs som ” sonen” under dessa två, och inte som ” hustruns oäkta” som det annars brukar stå. Annars blev han adopterad av styvfadern.

Familjen flyttar 1823 till ” Fabriken ”. Med det menas Åtvidabergs Klädesfabrik, där fadern skrivs som
” Walkare-drängen”.

(Valkning kallas för appreteringsprocess, i syfte att göra ylletyger tätare och starkare.  Valkning sker företrädesvis av vävda tyger, men även trikå (stickad vara) kan valkas. Processen är känd sen antiken och bygger på ullens förmåga till filtning, särskilt i vått och fuktigt tillstånd. I äldre tider användes vatten och jäst urin, i nyare tid ljummen såplösning för att fukta ullen. Tyget får löpa mellan valsar och bearbetas i både längdriktning och tvärled. )

Under Klädesfabriken skrivs de till 1827, då familjen flyttar till Gärdserum socken.  Tyvärr finns inga inflyttn.längder där,  för detta år.

De kommer 1828 tillbaka till Åtvids socken , från Gärdserums.  Och de flyttar då till Östantorp. Fadern skrivs om Dräng vid Komministerbostället.

De flyttas sedan till Marknadsbodarna, under Östantorp.  Där skrivs fadern som Arbetare.

Anders Petter flyttar 1830 till Närstad. Där skrivs han som ” gossen ” hos Arrend. Lars Ericsson.  Han skrivs senare som Dräng.

År 1834 flyttar han till Mormorsgruvan, och där skrivs han som dräng under Gruvarb. Carl Gustaf Lindström med familj.  Möjligen bor han hos denne och arbetare med honom i gruvan. Han är ju då 18 år.
Men, 1835 flyttar han tillbaka till Närstad. Där stannar han som dräng till 1837, då han flyttar till en annan gård där vid Närstad.  Och den arrend. av Lars Ericsson, som han var hos först när han flyttade till Närstad.

Men han stannar bara där ett år, för 1838 flyttade han till ännu en gård där.  Men också här stannar han bara ett år, så 1839 går flytten till Skramlebo  under Krokstorp.  Där  skrivs han som dräng.

År 1840 gifter han sig, med en ” piga ”  från Mormorsgruvan. Och hon flyttar till honom där vid Skramlebo.

Familjen flyttade 1842 till Malmviken, där han står  som Gruvarbetare.

Men de stannar troligen bara en kort tid där, för familjen flyttar 1842 till Kopparverket i Åtvidaberg.  Där står först om honom, Byggmästare-drängen.  Sedan är det överstruket, och istället står det Smältaren.

År 1846 flyttar familjen till Edshyttan, där han också skrivs som Smältare.  Där bor de kvar, och familjen växer.  En del av barnen börjar flytta ut.

Anders Petter flyttar med hustru och större delen av barnaskaran , år 1873 , till Kopparverket i Åtvidaberg.  Han är då 56 år.  Han skrivs också här som Smältare.

Året 1883 bor endast Anders Petter, hustrun och sonen Gustaf Adolf, kvar av familjen. Alla de andra barnen har flyttat.

I HFL 1887-91 står att han och hustrun är skattebefriade, så troligen arbetar han inte längre.  År 1891 är han ju 75 år.

Men han skrivs i nästa längd som Arbetare, kanske jobbar han lite.

Anders Petter dör 1897.


Familj:

Hustru :    Anna Christina Jonasdotter  f. 6 jan  1820  Slättfall, Åtvids sn (E)
+  6 feb 1910  i Adelsw. ålderdomsh. , Åtvids sn (E)

barn:        Johan August  f. 20/6 1840 i Skramlebo  , Åtvids socken.  (E) + 4/6 1913 

               Petter Magnus   f. 17/9 1842 i Malmviken  , Åtvids socken.  (E)     

               Johanna Charlotta   f. 28/3 1845 i Åtvidaberg  , Åtvids socken.  (E)     

               Anders Reinhold  f. 26/5 1848 i Edshyttan , Åtvids socken.  (E)  + 20/6 1932   

               Gustafva Mathilda    f. 1/3 1851 i Edshyttan , Åtvids socken.  (E) 

               Emma  Sophia  f. 30/9 1854 i Edshyttan , Åtvids socken.  (E) + 1/10 1866

               Gustaf Adolph   f. 24/10 1857 i Edshyttan , Åtvids socken.  (E) 

               Carolina Vilhelmina  f. 26/3 1860 i Edshyttan , Åtvids socken.  (E) + 27/2 1932

               Augusta Christina   f. 19/6 1863 i Edshyttan , Åtvids socken.  (E)