Målstedt Johan Vilhelm

*     7 juni 1834 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Gruvdräng Malmviksgruvan och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.


Bor med föräldrar och syskon i Mormorsgruvan , Åtvids socken. Fadern är Gruvarbetare där.

Och i HFL 1857-62 skrivs de under Malmviksgruvan, och Anders skrivs där som Gruvarbetare.

Han gifter sig 1857 med en Gruvarbetardotter från Malmviken.

I vigsellängden skrivs han som Gruvdräng vid Malmviksgruvan.

De bildar  ett nytt boende vid Mormorsgruvan, och flyttar samma år ihop där. Han skrivs där som Gruvarbetare.

År 1871 dör systern Emma Sophia, och eftersom hon var änka blev hennes barn utan föräldrar. Då skrivs de tre barnen som fosterbarn hos hans familj.

Familjen flyttar i april 1873, tillsammans med en hel del folk från trakten, till N Amerika.

Familj:

Hustru :    Brita Charlotta Lindholm      f. 14 juli 1838  Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

barn:        Johan Albin   f. 27/5 1859 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

               Emma Charlotta  f. 12/2 1861 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      + 9/4 1861

               Gustafva Mathilda     f. 16/7  1862 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Emilie Charlotta  f. 11/1  1865 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Elin Sophia   f. 16/10  1867 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)         + 10/4 1869

               Carl Oskar   f. 13/5 1870 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)