Målstedt Carl Axel

*     20 feb 1842 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)                                            

 Yrke:  Gruvarbetare vid Malmviken.


Finns   tillsammans med föräldrar och syskon , vid Mormorsgruvan. Fadern står där som Gruvarbetare.

Och i HFL 1857-62 skrivs de under Malmviksgruvan, och fadern  Anders skrivs där som Gruvarbetare.

Carl Axel flyttar i april 1864 till N Amerika.  Tillsammans med en massa annat folk från Mormorsgruvan/Malmviken.  De flesta arbetade vid gruvorna.

Han skrivs i flyttlängden som Gruvarbetare från Malmviken.