Målstedt Anders Albin

*     16 april 1837 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)                                            

 Yrke:  Gruvdräng  vid  Mormorsgruvan.


Finns   tillsammans med föräldrar och syskon , vid Mormorsgruvan. Fadern står där som Gruvarbetare.

Han flyttar i juni 1856, tillsammans med en hel del folk ifrån trakten, till Amerika.  Han skrivs i flyttlängden som Gruvdräng.