Målstedt Anders

*     9 okt 1801 i Kärrhagen, Grebo sn (E)
+     30 dec 1871 i Malmviken, Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng vid N Mälingsbo, St Örsätter.  Stalldräng vid Slevringe.  Gruvarbetare vid  Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.


Han bor med föräldrar och syskon i Kärrhagen under Målbäck i Grebo socken. Fadern skrivs där som Livgrenadjär.

Han kommer 1819 från Björsäter socken , till Nedre Mälingsbo i Åtvids. Där skrivs han som Dräng.

Han flyttar sedan 1823 till St Örsäter och blir också där dräng.  Han stannar ett år,  för 1824 flyttar han till Slefringe.  Där skrivs han som Stalldräng.

Året 1827 flyttar han till Bestorp i Åtvids socken. Där blir han dräng hos Änkan Maria Svensdotter.

Han flyttar sedan 1828 till Mormorsgruvan. Där skrivs han som ” Arbetaren”, troligen Gruvarbetaren.

Han gifter sig 1830 med en Gruvarbetardotter från Mormorsgruvan. De bosätter sig där och Anders skrivs i HFL 1831-36 som Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 står att han ” Bo o skrifvas vid Malmviken ”.

Och i HFL 1857-62 skrivs de under Malmviksgruvan, och Anders skrivs där som Gruvarbetare.

Han dör 1871.

 

Familj:

Hustru 1 :    Brita Stina Wallin              f. 26 april 1805 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn:        Brita Christina   f. 23/10 1831 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

               Johan Vilhelm     f. 7/6 1834 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)    

               Anders Albin     f. 16/4 1837 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)     

               Emma Sofia    f. 26/8 1839 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)     + 10/3 1871

               Carl Axel        f. 20/2 1842 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)