Millberg Måns

Yrke:    Gruvarbetare vid  Närstad gruvfält.

I  mantalslängden från 1793 skrivs han och hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvorne”.
Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.

Där i längden står att hustrun är ” sjuk”.

 

Familj:

Hustru :