Malmberg Sven

*     26 mars  1740  i Västmanlands län

+     27 jan 1818 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Kommer med med hustrun från Ukna till Åtvids socken, 1790.

I  mantalslängden från 1793 skrivs han med  hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvorne”.
Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.

I  mantalslängden från 1794 skrivs han med  hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvan”.   Där i längden står också : ” hustrun sjuk”.

I sonen Petters dödbok 1797, står det att de är från Ramshult, men Sven står som Gruvarbetare. Troligen bodde de i Ramshult, och arbetade vid Mormorsgruvan.

Han skrivs i mantalslängden 1803 under Mormorsgruvan tillsammans med hustrun. De skrivs som
” utgamla och utfattiga”.

I mantalslängden från 1804 skrivs han med hustrun hos Gruvarb. Löfgren,  vid Mormorsgruvan. Där står om Sven och hustrun: ” sjuka och odugl. till arbete”.

Skrivs i mantalslängden från 1806 under Mormorsgruvan. Som titel står:” Gamla Malmberg m. h.”.  Det står att båda är ” utgamla”.

Skrivs sedan i  i mantalslängderna  1807-15  som ” gamle Malmberg”, med hustrun under Mormorsgruvan.
Han finns under Mormorsgruvan i mant.längden 1812. Skrivs där med hustru och barn. Men han har inte titeln Gruvarb.  Där står att han är 71 år, och hustrun  73 år. Det står också att de är ” öfweråriga”.


Hustrun dör 1815.

Finns kvar under Mormorsgruvan i mant. längden 1816, med barnen. Där står att Sven är 75 år. Men han står inte som Gruvarb.

Men i mant. längden från 1817, skrivs han åter som Gruvarb. under Mormorsgruvan.  Och detsamma står i längden från 1818. Där står det att han är 77 år.

I längden från 1818 står också att han är mantalsbefriad. Han behöver inte betala någon skatt. För det står att han är ” öfwerårig”. Det står också att han hos sig har en dotter som är underårig.

Han dör 1818.

Familj:

Hustru :    Cajsa Nilsdotter            f. 17 juni  1738  Tuna sn (D)
+  4 nov 1815 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn:       Måns

               Stina    f. 26/12 1776 i  Misterhult socken.  (H)       +  19/1 1817

               Petter  f.  1782                 + 8/3 1797