Löfendahl Johan

*     4 jan 1819 i Åtvids  socken. (E)
+     23 april 1895  i Adelswärdska fattighuset , Åtvids socken. (E)

 Yrke: Gruvarbetare vid  Närstads gruvfält.


Han finns skriven som Gruvarbetare vid ” Mormor och Haggrufvorne” i mantalslängden från 1793. Han står där skriven som ogift.

Alla vid Närstads gruvfält skrivs under detta ortnamn.