Löfendahl Anders

*     4 jan 1819 i Åtvids  socken. (E)
+     23 april 1895  i Adelswärdska fattighuset , Åtvids socken. (E)

 Yrke: Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.


I mantalslängden från  1784 och 1785 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.

Finns också under Malmviken i mantalslängden från 1786 – 89. Han skrivs även här som Gruvarbetare. Här skrivs också dottern Cajsa.

Skrivs    i mantalslängden 1790  under ” Malmviksgrufva”.  Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs med hustru och barn.  Där i längden står att hustrun är ” Svagsint”.

 

Familj:

Hustru :

barn:  Cajsa