Löfholm Anders Fredric

*     4 jan 1819 i Åtvids  socken. (E)
+     23 april 1895  i Adelswärdska fattighuset , Åtvids socken. (E)

 Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Smältare och Nattväktare vid Edshyttan.


Familjen hittas första gången i HFL 1821-26, under Slevringe. Fadern står där som Sjuderidrängen.  Varifrån de kom står ej.

Familjen flyttar 1830 till Mormorsgruvan, och där skrivs fadern Anders som Gruvarbetare.

I HFL 1836-41 står att Anders Fredric  är ” Ofärdig, enl. attest”.

Han gifter sig 1841 och står först som Gruvdräng, men det är sedan ändrat till Gruvarbetare.

Och i HFL 1841-46 står han som Gruvarbetare, och även att han är ” Ofärdig enl. attest”.

Familjen flyttar 1846 till Edshyttan, som ligger mellan Åtvidaberg och Bersbo.

Där vid Edshyttan skrivs han som Smältaren.  Även här i längden står att han är ”Ofärdig , enl. attest ”.   Det står i alla kommande längder.

I HFL 1857-62, står det först Smältaren, sedan är det överstruket , och istället står det ” Br. Arb”, och även ” Nattväktaren”.

I nästa längd, HFL 1862-68 skrivs han bara som Bruksarbetare.

Han och hustrun flyttar 1874 till Kopparverket i Åtvidaberg. Han skrivs också här som Br.arb.  De har också  två fosterbarn. Det är två barn från en avliden bruksarbetare, som de tar hand om.

Även här i längden 1868-76 står det att han är ” ofärdig”.

Hustrun dör 1883.

I HFL 1887-91 skrivs det som ” Kopparbruket” istället för Kopparverket.  Men längden därefter står det åter Kopparverket.

Anders Fredric flyttar i oktober 1891 till Adelswärdska Fattighuset i Åtvidaberg.  Han dör där 1895.

Familj:

Hustru :     Anna Catharina Andersdotter   f. 24 nov  1818 i  Åtvids socken. (E)
+  28 nov 1883 vid Kopparverket, Åtvids socken. (E)

barn:        Eva Charlotta    f. 17/1 1843 i  Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)

               Augusta  Catharina  f. 13/12 1845 i  Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)      

               Johanna Mathilda   f. 11/1 1849 i  Edshyttan, Åtvids socken. (E)    

               Maria  Christina   f. 24/12 1851 i  Edshyttan, Åtvids socken.  (E)